4/b’lilerin sigorta primlerine dair açıklama

1- PRİMLERİ GERİ ALABİLİR MİYİZ?
– Şanlıurfa İdare Mahkemesi ve sonrasında Yargıtay kararıyla sizlerin kurumlarınıza ve SGK’ya yapacağınız başvuru üzerine primler iade edilebilir. Kurumlardan gelecek olumsuz yanıt üzerine dava yolu ile de iade alabilirsiniz. Dava yoluna gerek kalmaksızın iade edilmesi ile ilgili SGK’ya başvuruda bulunuldu. Başvuru olumlu sonuçlandığı taktirde davaya gerek kalmayacaktır.
2- PRİMLERİ GERİ ALMAZSAK NE OLUR?
– Sizlerden kesilen tüm sigorta primleri emekli aylığının hesaplanmasında esas teşkil edecektir. Ödenen primleri geri almanız emekli aylığının hesaplanmasına olumsuz etkide bulunabilir. Gebel Sağlık Sigortası kanunu ile 2008 öncesi yatırılan primlerin emekli aylığını etkileme oranının yüksek olduğunu hatırlatırız.
3- DAVA AÇMADAN İADE OLUR MU? DAVA AÇMALI MIYIZ? DAVAYI KAZANIR MIYIZ?
– Dava açılmadan iade edilmesi için başvuruda bulunuldu. Başvuru olumlu sonuçlanırsa iadeler kurumlardan gerçekleşecek. Dava açıldığı taktirde Yargıtay aşamasında meydana gelebilecek değişiklik yerellerdeki davaları da etkileyeceğini unutmayalım.
SONUÇ: Kesilen primleri için kurumlarınıza ve SGK’ya idae dilekçesi iletebilirsiniz. Ret durumunda dava açmak isteyen üyelerimize avukatlık desteği sunacağız.
ÖNERİMİZ: İade için SGK’ya yapılan başvurunun, yargı aşamasındaki süreçlerin ve emeklilik aylığına yansıma konusunun netleşmesi için beklemenizi öneriyoruz.