Açığa alınan sağlık emekçileri yalnız değildir

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr Fatih SÜRENKÖK ve SES İşyeri Temsilcisi Mahmut BAKAY’ın açığa alınmasını protesto için 31 Mart Perşembe günü Saat: 12.30 da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kitlesel basın açıklamasına bekliyoruz.