Barış İmzacısı üyelerimiz göreve iade ediliyor

Hatırlanacağı üzere Barış imzacısı üyelerimiz KHK lar ile görevlerinden hukuksuz bir şekilde alınmış, göreve iade başvuruları da OHAL kamisyonu tarafından reddedilmişti. Hukuki süreci devam eden Barış imzacısı üyelerimiz göreve iade ediliyor.

Konu ile ilgili Genel Merkez haberine buradan erişebilirsiniz.

İzmir’de de Ege Üniversitesi’nden ihraç üyelerimiz Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu ve Dr. Nermin Biter Ankara 21. İdare mahkemesi tarafından görevlerine iade edildi. O zaman da söylediğimiz gibi, BARIŞ sözümüzden vaz geçmeyeceğiz!

Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu göreve iade haberine buradan ulaşabilirsiniz.