DEÜ Fen Fakültesinde İş Barışı Acilen Tesis Edilmelidir!

DEÜ Fen Fakültesi’nde yaşanan olumsuz gelişmelere dair görüşümüzü geçtiğimiz günlerde Rektörlük ve Fakülteye ileterek, iş barışının yeniden tesisi için çözümün bir parçası olmaya hazır olduğumuzu belirtmiştik. Üzülerek görmekteyiz ki, fakültede yaşananlar gün geçtikçe daha da içinden çıkılmaz hale gelmektedir. Bu hafta (29 Mart-2 Nisan 2021), içlerinde fakülte disiplin kurul üyeleri de olan beş akademisyene daha soruşturma tebliğ edilmiştir.

Geçtiğimiz bir yıl boyunca yavaş yavaş yükselen baskı ortamı zamanla fakültede çalışanlar arasında huzursuzluğu artırmış, pandemi döneminin de zorlukları buna eklenince iş barışı gün geçtikçe bozulmuştu. Yönetimin keyfi uygulamaları ile bu gün yazık ki fakültede hakim olan şey, bilim ve nitelikli öğretim değil, tam bir huzursuzluktur. Fakülte yönetiminin, fakülte çalışanları ile bağı hemen hemen hiç kalmamıştır, yönetim ısrarla çalışanların dillendirdiği talepleri görmezden gelmeye devam etmekte hatta fikir belirten, eleştiren hemen herkese soruşturmalar açmaktadır. Bu soruşturmalara çeşitli cezalar çıkarmaktadır. Öte yandan, ceza alan çalışanların aldıkları cezalara itirazları ilgili disiplin kurulunca kabul edilmektedir. Verilen cezaların yersiz olduğunun bir göstergesi de budur.

Hatırlatmak isteriz ki, objektif gibi görünen kriterler arkasına sığınılarak açılan her asılsız ve suçlayıcı disiplin soruşturması “mobbing” delilidir. Disiplin amirleri, memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdürler. Aksi bir tutum ihmali ve icrai eylemlerle kamu görevinin kötüye kullanılması sonucunu dogurur. Süreç sendikamız mobbing komisyonu ve hukuk büromuz tarafından takip edilmekte, gelişmeler raporlaştırılmaktadır.

Yazık ki, fakültede yaşanan ve hemen her çalışana yönelmiş olan tutumun mobbing olarak değerlendirilebileceği sonucunu doğuran tek sorun soruşturmalar değildir.

  • Kimi bölüm başkanları bu süreçte yönetim görevinden çekilmiş, kimi bölüm başkanları da Dekanlığın hukuksuz uygulamaları ile görevden alınmıştır.
  • Akademisyenlerin ve idari personelin bu güne kadar iyi bir şekilde yürüttüğü işlerdeki süreçler son dönem yönetimce angaryaya dönüştürülmüştür. Yıllardır yürütülen en sıradan işler dahi bu gün yürütülememektedir.
  • Yönetimin çalışanların yıllık izinlerinden, çalışanların talebi ve haberi olmaksızın düşmesi gibi hukuk ve teamüllerle bağdaşmayan uygulamalar bu gün yömetimin rutini haline gelmiştir.
  • Kimi akademisyenlerin elektronik kart sistemi ile mesai kontrolüne tabi tutulmaya zorlanması gibi uygulamaları ile fakülte yönetimi, Türkiye’deki herhangi başka bir üniversitede görülmemiş uygulamaların mimarı olmuştur.
  • Kurullarda ret oyu vermek, gönüllü olarak görev aldığı komisyondan çekilmek, fakülteye iletmesi gereken rutin bir yazıyı geç iletmek, sağlık mazaretini ibraz ederek sağlığının el vermediği işi yapamayacağını belirtmek gibi sebeplerle soruşturma açılması ve ceza verilmesi fakültedeki günlük yaşamın sıradan eylemleri arasına girmiştir.
  • Fakülte kurulları seçimlerine kimi akademisyenleri çağırmamak, disiplin dosyalarının görüşüleceği kurulun kimi üyelerini toplantıya almamak, bölüm başkanlığı seçiminde anabilim dalı başkanlarının iradesini yok saymak artık fakülte yönetiminin kendisine hak gördüğü hukuksuz ve akademik teamüllere aykırı uygulamalarından bir diğeridir.

Üniversitede adından temel bilimlere yaptığı katkılarla, yetiştirdiği nitelikli bilim insanları ile söz ettirmesi gereken fakültede, bürokrasi bu gün ağırlıklı olarak, soruşturmalar, uyarı yazıları gibi süreçlerce meşgul edilmektedir.

Mobbing sendikamız tarafından uzun dönemdir gündemimizde tutulan bir konudur. Özellikle DEÜ’de geçmişte bu konuda çeşitli eğitimler düzenlemiş, konunun üniversite bileşenleri arasında daha görünür olmasına katkı sağlamıştık. Halihazırda çalışmaya devam eden komisyonumuzla, tüm üyelerimize hukuki destek vermeye devam ediyoruz.

https://egitimsenizmir3.org/?s=mobbing

Fakültede bozulan iş barışı yeniden tesisi edilmeli, haksız yere açılan soruşturma süreçlerine son verilmeli ve fakülte yönetimi yüzünü fakülteyi emekleri ile var eden tüm çalışanlarına dönmelidir. Her zaman çözümün bir parçası olmak için çalışan sendikamız bu yönde inisiyatif almaya hazırdır. Tüm çalışanları, sendikamıza güç katarak sorunlarımıza birlikte çözüm üretmeye davet ediyoruz.

DEÜ Fen Fakültesi’ne ilettiğimiz talebimiz (10.03.2021)

DEÜ Rektörlüğü’ne ilettiğimiz talebimiz (10.03.2021)