DEÜ SKS çalışanlarının kıdem sorunu

Sözleşmeli personel (4/B) iken memur kadrosuna atanan DEÜ çalışanlarının büyük bir kısmı daha önce taşeron firma vb. şekillerde “geçici işçi” olarak çalışmışlardır. Bu süreler kadro derecesinin tespitinde göz önünde bulundurulmamıştır.  İlk olarak taşeron şirket elemanı olarak işe başlayıp, sonra 4/B’ye, daha sonra da 4/A kadrosuna geçen çalışanların Rektörlüğe ekte örneğini bulabileceğiniz gibi bir dilekçe ile başvurmaları halinde, talep Rektörlüğe iletilmiş, red cevabı alınması durumunda idari dava yolu açılmış olacaktır. Bu dilekçenin birkaç yerinde bulunan kişiye özel bilgiler  doldurularak dilekçe imzalanıp  DEÜ Rektörlük Evrak Kayıt’a teslim edilmelidir. Şubemiz özellikle SKS bünyesindeki çalışanların bu taleplerinin takipçisidir.

DEÜ 4/A kıdem dilekçe