İzmir Barosu ile görüştük

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu üniversiteler şubesi olarak, 4 Mart 2022 tarihinde İzmir Baro başkanı sayın Av. Özkan Yücel ile bir görüşme gerçekleştirdik. İzmir üniversitelerinde takip ettiğimiz hukuki süreçler ve üniversitelerdeki genel durum hakkında görüş alış verişinde bulunarak, özellikle akademik özgürlüklerdeki kötüye gidiş hususunda yakın iş birliği yapmayı kararlaştırdık.