DEÜ yemek bedelleri artışı kabul edilemez!

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Konu: Yemek Ücretlerindeki Fahiş Artış

Üniversitede uygulanmakta olan yemek ücretleri, Üniversite Yönetim Kurulunun 21 Ocak 2022 tarihli ve 1523-22 sayılı kararı ile 31 Ocak 2022 tarihi itibari ile geçerli olmak üzere güncellenmiştir. Yeni fahiş zamlarla haftalık ücretlerin 22.5 TL’den 40 TL’ye, 17.5 TL’den 30 TL’ye ve 20 TL’den 30 TL’ye yükseltildiği görülmektedir. İlgili zamlar %50 – %71 ve % 77 oranlarına tekabül etmektedir ki bu zamlar, yerli ve milli kurumumuz TÜİK’in 2021 yılı için açıkladığı TÜFE oranının (%36,08) çok üzerindedir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “fırsatçılarla mücadele” hususundaki açıklama ve çağrılarına atıfla ilgili Yönetim Kurulu kararının iptal edilerek TÜİK’in resmi verilerini göz önünde tutan yeni bir tarifenin belirlenmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.