Norm kadro uygulaması esnetildi, akademik yükseltme bekleyenlere kadro tahsisi gecikmeksizin yapılmalıdır!

.. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi: Norm kadro uygulamasına ilişkin YÖK Genel Kurulunun 18 Ocak 2022 tarihi toplantısında alınan karar

Konu: Akademik Yükseltilme

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte” YÖK Genel Kurulu’nun ilgili kararı sonrasında değişiklikler yapılmış ve norm kadro uygulamasında esnekliğe gidilmiştir.

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte yer alan 2/3 oranının 3/4’e çıkarılması kararlaştırılmış ve 2/3 kuralı dolayısıyla kadro sorunu yaşayan öğretim üyelerinin kadroya kavuşturulması mümkün hale getirilmiştir. Dahası, araştırma üniversitelerine daha fazla esneklik tanınarak bu oranın kaldırılmasına karar verilmiş ve araştırma üniversitelerinde ilgili kuralın uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Üniversitede Doktora ve Doçentlik unvanlarını almış ve hâlihazırda Dr. Öğretim Üyeliği, Doçentlik ve Profesörlük kadrolarına hak kazanmış çok sayıda akademik personel olup hemen tamamı akademik yükseltilme kriterlerini sağlamaktadır. Anayasa’da ve ilgili yasalarda güvence altına alınmış olan liyakat ilkesi kapsamında öğretim üyelerinin ve öğretim üyesi adaylarının haklı ve makul talep ve beklentilerinin dikkate alınması, akademik yükseltilmelerin gündem yapılması ve kadro tahsisleri kapsamında girişimde bulunulması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.