Dokuz Eylül Üniversitesi Banka Promosyonu İhale Hakkında Bilgilendirme

Halen Türkiye İş Bankası A.Ş. ile süren ve 14 Kasım 2015 tarihinde bitecek olan Banka Promosyonu Sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube olarak çalışmalarımıza geçtiğimiz Nisan ayında başladık. 13 Mayıs 2015’te yapılan Kurum İdari Kurulu toplantısında görüşlerimizi aktardık. 31 Temmuz 2015 tarih ve 849 sayı ile Şubemize gönderilen İhale Şartnamesine ilişkin görüşlerimiz yine Genel Sekreterlikle yaptığımız toplantılarda aktardık. Türkiye’deki diğer üniversitelerde ne zaman, kaç yıllık, ne kadar promosyon alındığını araştırdık. Görüşme talebinde bulunan bankalara da görüşlerimiz aktardık.

Banka promosyonları ihalelerini düzenleyen 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi 2. Maddesi uyarınca, ilgili birimlerde birden fazla işkolu varsa bu işkollarındaki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibariyle en fazla üyeye sahip olan sendikadan ihale komisyonuna üye alınmaktadır.

DEÜ’de, eğitim işkolunda 5266 kişi çalışmaktadır ve Eğitim Sen yetkilidir. Sağlık işkolunda ise 1630 kişi çalışmaktadır ve Türk Sağlık Sen yetkilidir. Üye sayıları bizden fazla olduğu için İhale komisyonuna onlar katıldılar. Daha fazla sayıda emekçiyi temsil eden yetkili sendika temsilcisinin komisyonda yer alamaması önemli bir hukuki sorundur. Bu konudaki mevzuat eksiği açıktır ve Genel Merkezimiz bunun düzeltilmesi için girişimde bulunacaktır. İhale komisyonunda yer almasak da süreci ciddiyetle takip ettiğimizin bilinmesini isteriz.

2 Ekim 2015 Cuma günü ilk turu yapılan ihaleden katılan 7 bankanın verdiği teklifleri sizlerle paylaşmıştık. Üç yıl için tek seferde 15 Kasım 2015’te çalışanların hesabına yatırılmak üzere 281 TL ile 1290 TL arasında ilk tekliflerini sunan bankalar 9 Ekim Cuma günü saat 10:00’dan itibaren yeni tekliflerini verecekler. Rektörlüğe yaptığımız başvuru sonucu ihale süreci Üniversite web sayfasından canlı yayımlanacak.

İlk turda verilen teklifler çok düşüktür. Aşağıdaki basit hesaplamalarla bile bu tekliflerin kabul edilemez olduğunu görmek mümkündür.
2012 yılından 2015 yılına DEÜ yıllık toplam maaş+ek ders+mesai+ikramiye+döner sermaye ödemeleri yaklaşık % 43 artmıştır. Bu oranı, 2012 yılında yapılan ihalede 6503 emekçiye üç yıl için kişi başına ödenen 1789 TL’ye uygularsak bu yıl 2558 TL ödenmesini beklemek biz emekçilerin hakkıdır.

Başka bir hesapla, 2012 yılında yapılan ihalede 6503 emekçiye üç yıl için kişi başına 1789 TL toplam 11.633.867 TL ödenmişti. Bu da 2012 toplam maaş ödemelerinin yaklaşık % 0,5’ine tekabül ediyordu. Bu oranı 2015 yılı tahmini toplam maaş ödemelerine (322.589.556 TL) uygularsak 6965 emekçiye kişi başı 2391 TL ödenmesini beklemek biz emekçilerin hakkıdır.

Başka bir hesapla, 2012 yılında 2013-2015 toplam maaş ödemelerinin (yaklaşık 780 milyon TL) yaklaşık % 0,15’i promosyon olarak ödenmişti. Bu oranı 2016-2018 toplam maaş ödemelerine (yaklaşık 1,1 milyar TL) uygularsak 2368 TL ödenmesini beklemek biz emekçilerin hakkıdır.

Başka bir hesapla, bu yıl ihaleye katılan 7 bankanın 2014 yılında net kârlarının toplam aktif büyüklüklerine oranı (bir anlamda kârlılık oranı) ortalama % 1,3’tür. DEÜ’de 2016-2018 dönemi toplam maaş+ ek ders+mesai+ikramiye+döner sermaye ödemelerinin yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL olması beklenmektedir. Bu nakit akışına bu oranı uygularsak 2053 TL ödenmesini beklemek biz emekçilerin hakkıdır. Hele kârlılık oranı % 1,4’ü geçen bankaları düşünecek olursak 2200 TL’den az teklif vermeleri bile haksızlıktır.

Tüm bu hesapları ve beklentileri bir yana koysak bile, üç yıl önce dağıtılan 1789 TL’nin altında çıkacak hiçbir sonucun kabul edilemez olduğu çok açıktır. Üyelerimizin ve kamuoyunun bu bilgiler ışığında durumu değerlendirmesini dileriz.
Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Yürütme Kurulu