EÜ yemek hizmetini iyileştirmelidir

Konu ile ilgili olarak EÜ Rektörlüğe 7 Mart 2023 tarihinde ilettiğimiz talebimizi aşağıda bulabilirsiniz. Konunun takipçisiyiz.

Beslenme, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve Anayasa’da güvence altına alınmış olan bir “hak” olup İdare’nin bu konuda gerekli önlemler alması bir “sorumluluktur.” Daha önce Makamınıza yolladığımız yemekhane koşulları, fahiş ücret artışları ve yemeklerin nitelik ve hijyenine ilişkin yazılara rağmen, olumlu ve yapıcı herhangi bir gelişme yaşanmamıştır. İşin daha vahimi, yerli ve milli kurumumuz TÜİK’in enflasyon için hükmettiği rakamların çok üzerinde fahiş artışlar gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Son süreçte yemek ücretlerine %40 oranında yeni bir zam yapıldığı görülmektedir. Son olarak, hiçbir kampüste karşılaşmadığımız bir uygulamaya gidilerek kurye emekçilerinin kampüse alınmaması nedeniyle kampus dışından siparişlerde sorunlar yaşanmaktadır.

İş bu yazı ile beslenmenin bir hak ve idare karşısında talep olduğunu hatırlatır, zamların geri alınması, yemekhane koşullarının iyileştirilmesi ve kurye emekçilerinin kampüs içerisine girmesi önündeki engellerin kaldırılması hususlarındaki taleplerimizi bir kez daha yenileriz.