DEÜ de öğle arası saatleri yeniden düzenlenmelidir

Konu ile ilgili olarak DEÜ Rektörlüğe 7 Mart 2023 tarihinde ilettiğimiz talebimizi aşağıda bulabilirsiniz.

Pandemi döneminde öğle tatili saatlerinde değişiklik yapılmış ve birimler için farklı saat dilimleri belirlenmiştir. Pandemi kısıtlamaları kalkmış olmasına rağmen, uygulamanın devam ettirildiği görülmektedir. Çalışma saatlerine ilişkin Rektörlük ve ilgili birimler arasındaki farklılıklar, birimler arasındaki iletişimi ve birimler arasındaki uyum ve eşgüdümü olumsuz etkilemektedir.

İş bu saik ve res’en göz önüne alınacak nedenlerle ve kamu yararı adına pandemi dönemine ait uygulamanın kaldırılarak öğle tatili saatleri için eski düzene geçilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.