GSF Davalarında Mahkemeler Dokuz Eylül’e Dur Dedi

Güzel Sanatlar Fakültesinin taşınma kararını eleştirdikleri bahanesiyle üyelerimiz hakkında verilen disiplin cezalarına karşı, İdare Mahkemelerinde açtığımız davaların tamamında “iptal” kararları verildi. Gerekçeli kararlarda Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıfla üyelerimizin ifade özgürlüğünün ihlal edildiği ortaya çıktı. İptal gerekçesinde ayrıca idari usulsüzlüğün altı çizilerek 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa rağmen Üniversite Disiplin Kurulunun yetkisini aştığı tespiti paylaşıldı.

İdare’nin takdir yetkisini “keyfi” kullanamayacağı, daha da önemlisi tüm tasarruflarında “temel hak ve özgürlükler” ile “demokratik hukuk devleti” ilkelerine riayet etmekle yükümlü olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Eğitim-Sen olarak tüm İdarecileri; kurumun saygınlığına, üniversitenin onur ve itibarına zarar veren tutum ve davranışlardan kaçınmaya çağırıyor ve hukukun, idareciler için bağlayıcı olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm Üniversite emekçilerini de, hukuksuzluk ve haksızlıklara karşı dayanışmaya ve sendikal mücadeleye davet ediyoruz.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ne olmuştu?

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün Güzel Sanatlar Fakültesi İle İlgili Kararlarına İlişkin Değerlendirme

Mahkeme DEÜ Rektörlüğü’nü yine haksız buldu: üyelerimize verilen cezalar geri alınıyor…