DEÜ’de dönüşümlü çalışma telebimizi YÖK’e de ilettik

COVID-19’un küresel ölçekte bir salgın olarak ilanından sonra Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla 22 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 2020/4 Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Türkiye’deki tüm kamu emekçileri için dönüşümlü ve uzaktan çalışma uygulaması başlatılmıştı. Üniversiteler de söz konusu genelgeye istinaden uzaktan-dönüşümlü çalışmaya ilişkin usul ve esasları belirleyerek diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi dönüşümlü ve uzaktan çalışma uygulamasına başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı, 1 Haziran 2020 tarihli yeni bir genelgeyle “normalleşmeye” dönülmesi kararı almış ve ardından dönüşümlü çalışma uygulaması sona ermiştir.


Sonrasında vaka ve ölüm sayılarının artması nedeniyle 26 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan 2020/11 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir” denilerek buna ilişkin usul ve esasların üniversitelerde Rektör tarafından belirleneceği ifade edilmiştir.


Söz konusu genelgeye istinaden İzmir’de Ege Üniversitesi’nin 1 Eylül 2020 itibariyle dönüşümlü çalışmaya başlanmasına rağmen, Dokuz Eylül Üniversitesi esnek çalışma yöntemini benimsememiştir. Bunun üzerine Sendikamız 3 Eylül 2020 tarihinde Üniversite Rektörlüğüne yolladığı yazıda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin İdare’ye düşen pozitif sorumluluğu ve ilgili genelgeyi hatırlatarak bir an önce dönüşümlü çalışmaya başlanmasını talep etmiştir. Dönüşümlü çalışma yapılıyor görüntüsü altında gerekli önlemlerin alınmasında sorumluluktan kaçan Rektörlük uzaktan-dönüşümlü çalışma uygulamasını zorunlu hale getirmeden insiyatifi birim yöneticilerine bırakmıştır. Bu durum birimler-arası eşitsizliklere ve ayrımcı uygulamalara neden olmanın yanında; toplum sağlığını gözetmeyen ve keyfi hareket eden bazı birim yöneticileri uzaktan-dönüşümlü çalışma uygulamasına geçmemiştir.


Özellikle Rektörlük binasının fiziki şartları nedeniyle mesafe kurallarının uygulanması mümkün değildir. Uzaktan çalışmaya en müsait birimlerden biri olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda bile uzaktan-dönüşümlü çalışma uygulamasına geçilmemiştir. Üstelik bu birimin havalandırmasız ve kalabalık çalışma ortamının virüsün yayılmasını artıracağı da hesaba katılmamaktadır.


Gelinen noktada Dokuz Eylül Üniversitesi’nin birçok biriminde pozitif vakaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bazı birimlerde mevcut personelin neredeyse yarısı COVID-19’a yakalanmış durumdadır. Bu nedenlerden dolayı kamu emekçilerinin ve toplumun genel sağlığını gözeterek, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uluslararası ve ulusal normlar da dikkate alınarak “tüm birimlerde” bir an önce dönüşümlü çalışmaya başlanmasını talep ediyoruz.