Istinaf, ilk derece mahkemesinin red verdigi DEÜ kriter kararini kaldirdi

YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ DAVASINDA İSTİNAF BAŞVURUSU KABUL EDİLEREK İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI KALDIRILMIŞTIR

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’nın 1.10.2 Ön Değerlendirme ve 3. Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama başlıkları altında yapılan değişikliğe ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada ilk derece mahkemesi

“Münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak objektif, denetlenebilir nitelikte ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına atanacak adayların  akademik gayretinin ve akademik gelişiminin takibine yönelik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’nda yapılan değişikliğe ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı” gerekçeleriyle iptal talebiyle açtığımız davayı reddetmişti.

Hem usul hem de esasa ilişkin itiraz ve açıklamalarla istinafa götürdüğümüz davaya ilişkin Bölge İdare Mahkemesi istinaf başvurusunu kabul etmiş, ilk derece mahkemesinin aldığı kararın kaldırılmasına hükmetmiş ve yeniden karar verilmesi için dosyayı ilk derece mahkemesine göndermiştir.

İlk derece mahkemesinin aldığı kararın kaldırılması önemli bir kazanım olup yargı sürecini yakinen takip etmekteyiz.

Sendika olarak emeği öncülleştiren hak temelli mücadeleye devam edeceğiz.