DEÜ soru önergesi mecliste

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Saliha Sera Kadıgil Sütlü, 16 Mart 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanı’na Dokuz Eylül Üniversitesi ile ilgili soru önergesi verdi. Soru önergesinde aşağıdaki sorular yer aldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün yürüttüğü hukuksuz soruşturma iddialarına yönelik çok sayıda ihbar, şikayet tarafımıza iletilmekte ve konuyla ilgili haberler kamuoyuna yansımaktadır.
Bu bağlamda;

  1. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün üniversitede çalışan akademik ve idari personel ile öğrencilere hukuka ve hakkaniyete aykırı şekilde çok sayıda disiplin soruşturmaları açarak cezalandırdığı ve bu cezaların Mahkemelerce iptal edildiğine dair haberler artan oranda basına yansımaktadır. YÖK bu kapsamda neler yapmış, ne gibi önlemler almış ve sorumlular hakkında ne gibi işlemler tesis etmiştir? Yerinde denetim yapmış mıdır?
  2. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün son 5(beş) yıl içerisinde akademik ve idari personel ile öğrencilere açtığı disiplin soruşturmalarının sayıları nelerdir?
  3. YÖK’ün üniversiteler için yıllık yayınladığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarında” yer alan açılan toplam disiplin soruşturma sayılarının raporlardan çıkarılma gerekçesi nedir?
  4. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne karşı hâlihazırda kaç tane ihbar, şikâyet ve savcılık ceza soruşturması talebi bulunmaktadır? Bu dosyaların safahatı nedir, hangi işlemler tesis edilmiştir?
  5. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ilişkin Sayıştay raporlarında ortaya çıkan usulsüzlükler ve yolsuzluklara ilişkin ne gibi iş ve işlemler tesis edilmiştir?
  6. Sendikal faaliyetleri nedeniyle sendika yöneticilerinin ve temsilcilerinin hedef alındığı yönünde basına yansıyan haberler ve mahkeme kararları sonrasında denetim talebi konusu olan haksızlıklara karşı ne gibi önlemler alınmış ve hangi iş ve işlemler tesis edilmiştir?