Doçentlik ünvanını almış tüm öğretim elemanları, kadrosuna bakılmaksızın lisansüstü öğrenci danışmanlığı alabilmelidir

İlgili talebimizi DEÜ Rektörlüğe 12 Nisan 2021 tarihinde ilettik.

Üniversitelerdeki kadro sıkıntıları, doçentlik ünvanını almış ama kadrosuna atanmamış öğretim elemanlarının sayısının gittikçe artmasına sebep olmaktadır. Bu kesimdeki öğretim elemanları ders verebilmekte ve doçent ünvanının kendilerine sağladığı hakları kullanabilmektedir. Bununla birlikte, üniversitemiz bünyesinde kadrosuna atanmamış doçent öğretim elemanları için farklı uygulamalar söz konusudur. Bu farklı uygulamalardan birisi de bu kesimdeki öğretim elemanlarının lisansüstü öğrenci danışmanlığı alabilme hususundadır.

Söz konusu öğretim elemanları çeşitli üniversitelerde, enstitülerde lisansüstü öğrenci danışmanlığı alabilmekte, bu yolla üniversitenin lisansüstü öğrenci yetiştirilmesine katılmak yoluyla Türkiye’nin nitelikli iş gücü yetiştirilmesi süreçlerine katkı sağlamaktadır.

Bu konuda varmış gibi görünen yasal boşluk aslında yeni değildir, ancak günümüzde doçent ünvanı almış ama kadrosuna atanmamış öğretim elemanlarının sayısının iyice artmış olması nedeniyle bu sorun daha görünür hale gelmiştir. YÖK 02.12.1992 tarihli toplantısı sonrasında üniversitelere “araştırma görevlisi olarak çalışan öğretim üyelerinin şahısları adına lisans, yüksek lisans dersi verebilecekleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine danışmanlık yapabilecekleri” görüşü iletilmiştir. YÖK Genel Kurul’unun 18.05.2016 tarihli oturumunda alınan karar da 02.12.1992 tarihli görüşüne paraleldir.

Bununla birliklte üniversitemiz bünyesindeki Fen Bilimleri Enstitüsü, bölüm akademik kurul kararları ile gönderilmiş olan bu yöndeki (doçent ünvanı almış ama kadrosuna atanmamış öğretim elemanlarının) yüksek lisans öğrenci danışmanlıklarına dair talepleri reddetmektedir. Oysa yine üniversitemiz bünyesindeki Sosyal Bilimler Enstitüsü bu yöndeki talepleri olumlu karşılamaktadır. Bunun sonucu olarak da Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü öğrenci danışmanlığı almış olan ama doçentlik kadrosuna atanmamış olan doçent ünvanlı öğretim elemanları mevcuttur. Bu alanda bir uygulama birliği sağlanmasını ve üniversitemiz bünyesindeki uygulama birliğinin, üniversitemiz lisansüstü öğrenci yetiştirme süreçlerine olumlu yönde katkı sağlayacak şekilde sağlanmasını talep etmekteyiz. Bu amaçla, doçent ünvanı almış ama kadrosuna atanmamış üniversitemiz bünyesindeki öğretim elemanlarının, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde olduğu gibi lisansüstü öğrenci danışmanlığı alabilmeleri yönündeki uygulamanın tüm enstitülerde hayata geçirilmesi için gereğini saygılarımızla arz ve rica ederiz.