YAŞATMAK İÇİN BARIŞA SES VER!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri
Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Birlikte Yaşam, Ortak Özgür Geleceğimiz İçin;
Bir Yol Var diyor. 29 Aralık Salı günü Ses Veriyor.

29 Aralık Salı 12.00’da Konak Eski Sümerbank Önü’nde buluşuyoruz.
Öncesinde şubemizde toplanıp alana birlikte ineceğiz.

YAŞATMAK İÇİN BARIŞA SES VER!
Bugün barış demek, savaş çığırtkanlarının politikalarına engel olmak
demektir!
Bugün barış demek, iktidarlarını ve zenginliklerini korumak isteyenlerin
çocukları, kadınları, gençleri, yoksulları savaş ateşine sürüklemesine
karşı çıkmak demektir!
Bugün barış demek, işsizliğe, açlığa, sermaye köleliğine hayır demektir!
Bugün barış demek, yolsuzluklara, adaletsizliklere, hukuksuzluklara
isyan etmek demektir!