2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Uygulanmalıdır!

Konu ile ilgili talebimizi İzmir Üniversite Rektörlüklerine ilettik. Dokuz Eylül Üniversitesi için verdiğimiz yazıyı aşağıda bulabilirsiniz.

Küresel bir salgın olan COVID-19’un ülkemizde yayılmasını engellemek için alınacak önlemlere ilişkin 14 Nisan 2021 tarihinde 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanmıştır. Bu genelge uyarınca diğer kamu kurumları gibi üniversitelerde de uyulması gereken bazı kurallar ve düzenlemeler getirilmiştir. Bu kuralların uygulanmasını temin etmek adına Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce tüm birimlere 44179 sayı ve 14.04.2021 tarihli bir yazı gönderilmiştir. Fakat sendikamızın yaptığı araştırmalar ve çalışanlardan gelen şikâyetlerden anlaşıldığı kadarıyla birçok birimde gerek Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde gerekse DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar imzalı yazıda belirtilen kurallara uyulmadığı görülmektedir. Yeni çalışma saatleri olan 10:00-16:00 uygulamasında herhangi bir sorun yaşanmazken, 10 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanların Genelge’de açıkça belirtilen idari izinlerini, başta Personel Daire Başkanlığı olmak üzere bazı birimlerce çeşitli gerekçeler öne sürülmek suretiyle kullanmaları engellenmektedir. Genelge’ye aykırılığın yanı sıra, idari izin verilmeme gerekçesi olarak işlerin yoğunluğunun ve personel sayısı yetersizliğinin gerekçe gösterilmesi ise kabul edilebilir değildir. Zira içinden geçtiğimiz dönem “normal” bir dönem değildir. Birçok kurumun ve işletmenin faaliyetlerine ara verdiği veya faaliyetlerinin bir kısmını yavaşlattığı bu olağanüstü dönemde üniversitelerin de bu tür önlemler alması elzemdir. Üniversitenin personel planlamasından sorumlu birimi olan Personel Daire Başkanlığı’nın ve üniversite yönetiminin bir yılı aşkın süredir devam etmekte olan salgına karşı bugüne kadar etkin bir personel planlaması yapmamış olması ise ayrıca açıklanmaya muhtaçtır.

Diğer yandan 2021/8 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde “çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir” denilerek dönüşümlü çalışma için karar verme yetkisi mülki idare amirleri ve kurum üst yöneticilerine bırakılmıştır. İzmir Valiliği 15 Mart 2021 tarihinde İzmir’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlara gönderdiği yazıda genelgeye uygun olarak idari izinli sayılanları sıraladıktan sonra idari izinli sayılmayan personelin ise dönüşümlü çalışmaya geçmeleri gerektiğini belirtmiştir. Valiliğin ilgi yazısı DEÜ Rektörlüğünce tüm birimlere gönderilmiştir. Böylece, emredici hüküm niteliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Valilik yazısında idari izin kullanımı ve dönüşümlü çalışma için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Dönüşümlü çalışma uygulaması ve idari izinler, toplum sağlığını gözetmeyen ve yalnızca “işlerin yürütülmesi” gerekçesine sığınan bazı birim yöneticilerinin inisiyatifine bırakılamayacak derecede önemlidir. Öyle ki, Rektörlük yerleşkesinde yer alan idari birimlerimizde çalışma şartları tek bir ofiste 8, 12 ve hatta 15 çalışana varacak düzeyde pandemi önlemleri açısından sakıncalı ve iş sağlığı koşullarına aykırı durumdadır. Bu düzenlemelere uymayanların veya uygulanmasına engel olan idarecilerin üniversite personeli başta olmak üzere toplum sağlığını riske attığı bilinmelidir. Çalışma mekânlarındaki havalandırmasız ve kalabalık koşullarda virüsün yayılım hızının artacağını hesaba katmayan İdarenizce, örneğin Rektörlük yerleşkemizde çalışan personelin hava almaya çıkmasının bile engellenmeye çalışıldığı ve bu konuda güvenlik çalışanlarının denetim yapmaya zorlandığı bildiğimiz dâhilindedir.

Bütün bu gerekçelerle, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin tüm birimlerinde birim yöneticilerinin keyfi kararına bırakılmaksızın; kamu emekçilerinin ve toplumun genel sağlığını gözeterek, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uluslararası ve ulusal normlar da dikkate alınmak suretiyle bir an önce uzaktan/dönüşümlü çalışmaya başlanmasını ve idari izin hakkı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde belirtilen çalışanların bu haklarına engel olunmamasını talep ediyoruz.