9 Ekim’de iş bırakıyoruz

09.10.2014 Perşembe günü; “Savaş Tezkeresi Kaldırılsın! Gerici IŞİD çetelerine değil, Kobanê’de ilerici insanlığa her tür insani destek verilsin! Yeni Roboskiler, Şengaller, Sivaslar yaşanmasın!” talepleri ve “SAVAŞI DURDURALIM” şiarı ile hizmet üretiminden gelen gücümüz kullanılarak GREV’e çıkılacak, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte alanlarda olunacaktır.

AKP’nin ülkemizi içte ve dışta savaşa sürüklemesine karşı “Bir savaşta sadece insanlar ölmez, insanlık da ölür. Sessizlik saf tutmaktır, bizim safımız insanlıktır” ilkesinden hareketle, “İNSANLIĞA SES VERİYORUZ!” şiarı ile saat 12:30’da Konak’ta eski Sümerbank önünde buluşuyoruz.