DEÜ yemekhanelerinde sıcak kumanya uygulamasına geçilmelidir

12 Nisan 2021 tarihinde aşağıdaki talebimizi DEÜ Rektörlüğe ilettik.

COVID-19’un küresel ölçekte bir salgın olarak nitelendirilmesinden ardından ilk olarak 22 Mart 2020’de 2020/4 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve daha sonra 26 Ağustos 2020 tarih 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Türkiye’deki tüm kamu emekçileri için dönüşümlü ve uzaktan çalışma uygulaması başlatılmıştır. Bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi ise toplum sağlığını gözetir bir şekilde yemekhanelerde masa düzenini düzenleyerek yemek hizmeti vermeye devam etmiştir.

Fakat daha sonra 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren yemek hizmeti kumanya olarak verileceği duyurularak ekmek arası menü uygulamasına başlanmıştır. Uzun süredir devam eden “ekmek arası” uygulaması ile verilen menülerin soğuk ve kuru olması ve ayrıca protein, vitamin, karbonhidrat gibi öğelerin dengesinin gözetilememesi nedeniyle vücut sağlığı açısından olumsuz etkileri olabileceği gibi lezzetli olmaması nedeniyle üniversite emekçileri açısından sürdürülebilir değildir.

Pandemi sürecinde üniversitede çalışanların önemli bir kısmının idari/teknik personel olması ve idari/teknik personel maaşlarının sürekli olarak yemekhane dışından yemek yemeye elverişli olmaması nedeniyle birçok üniversite emekçisi açısından üniversite yemekhaneleri yemek yemek için tek seçenek durumundadır. 1 Mart 2021 tarihinde başlayan “normalleşme” süreciyle birlikte dönüşümlü çalışma ve 10:00-16:00 saatleri arasında çalışma uygulamalarının sona erdirilmesinden sonra yemekhanelerden yemek üniversite emekçileri açısından elzem hale gelmiştir.

Hali hazırda DEÜ, Hastane yerleşkesinde sıcak kumanya yemek hizmeti verebiliyor iken, üniversitenin diğer yerleşkelerinde bu hizmetin verilmiyor oluşu anlaşılır değildir.

Bu nedenlerden dolayı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin tüm yemekhanelerinde kamu emekçilerinin ve toplumun genel sağlığını gözeterek, sıcak kumanya uygulamasına başlanmasını talep ediyoruz.