Akademi Biat Etmedi, Etmeyecek!

DEÜ barış imzacısı akademisyenlerimiz 28.06.2017 tarihinde DEÜ Rektörlüğünce açığa alınmışlardır. Bu haksız uygulamaya tepkimizi göstermek için Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube, SES İzmir Şubesi ve Türk Tabipler Birliği olarak 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 12.30’da DEÜ Hastanesi Klinikler Girişi, 30 Haziran 2017 Cuma günü 12.30’da DEÜ Rektörlük önünde kitlesel basın açıklaması yapacağız.

Tüm üyelerimizi, emek ve demokrasi  dostlarını dayanışmaya bekliyoruz.

Barış imzacısı hocalarımız onurumuzdur. DEU-Baris-icin-AkademisyenlerAKADEMİ BİAT ETMEDİ, ETMEYECEK!