Araştırma Görevlisi üyemiz haksız kadro iadesine yürütmeyi durdurma kararı aldı

Karar, ders döneminde olup kadrosu iade edilen araştırma görevlileri için örnektir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kadrosunda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne atanan ve kadrosu geçici olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne tahsis edilen üyemiz Zöhre Koçkan’ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kadrosunun üniversitesine iade edilmesine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali için sendikamızca dava açılmıştı.

Ankara 9. İdare Mahkemesi 24.05.2016 tarihinde, “Dava konusu işlemin icra edilmesi durumunda davacının halihazırdaki kadrosundan ilişiğinin kesilecek olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına,” karar verdi.

Konu ile iligli Genel Merkez haberimiz ve karara buradan ulaşabilirsiniz.