DEÜ 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda belirtilen boş kadrolar liyakat ilkesi çerçevesinde değerlendirilmelidir

DEÜ’nün 2021 yılı faaliyet raporunda belirtitği boş kadroların liyakat çerçevesinde değerlendirilmesi talebimizi 21.03.2022 tarihinde Rektörlüğe ilettik.

İzmir’in ve Türkiye’nin önemli ve köklü üniversitelerinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, tarihinde hiç olmadığı kadar atanma-yükselme talep ve beklentileri hâsıl olmuş; akademisyenlerin ve idari personelin emekleriyle hak ettikleri unvanlarına rağmen talep ve beklentileri karşılanmamıştır. Atanma ve yükseltmelerin liyakat ilkesi göz önüne alınarak yapılmadığı, objektif kriterlerin göz ardı edildiği ve mevzuata aykırı atamalar gerçekleştirildiği yönündeki tespit ve değerlendirmeler, Sayıştay Raporlarında yer almış ve adalet duygusunu yaralayan iş ve işlemler basına sıkça yansımıştır.

İlgili faaliyet raporunda Üniversitede hâlihazırda 300’ü Profesör, 221’i Doçent, 299’u Doktor Öğretim Üyesi, 274’ü Öğretim Görevlisi, 282’si Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 1376 kadronun boş olduğu görülmektedir. Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı son kararla araştırma üniversiteleri için norm kadro uygulaması kaldırılmıştır. Bu nedenlerle boş kadroların kullanılması önündeki hukuki ve idari engeller ortadan kalkmıştır.

Faaliyet Raporunda açıkladığınız boş kadrolara ve YÖK’ün yeni düzenlemesine atıfla ve emeği savunmak adına, atanma-yükselme talep ve beklentilerinin dikkate alınarak gündem yapılması ve taleplerin karşılanması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.