Kampüslerdeki turnike geçiş uygulaması kaldırılmalıdır!

Pandemi sürecindeki HES Kodu kontrolü için kimi üniversitelerdeki bina girişlerine yerleştirilen turnikelerin kaldırılması için talebimizi üniversite Rektörlüklerine aşağıdaki yazı ile ilettik.

Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında HES Kodu kontrolü için bina girişlerine turnikeler yerleştirilmiş olup giriş-çıkışlarda kart okutma sistemine geçilmiştir. Merkezi ve bağlı idareler, yakın zamanda HES kodu uygulamasını kaldırmış olup, turnikelerin kullanım amacı ortadan kalkmıştır.


11647 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun risklerden korunma ilkeleri; acil durum planları, yangınla mücadele ve deprem; tahliye; sağlık gözetimi; çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması yönündeki emirleri idari işlemler açısından bağlayıcı olup idareye pozitif sorumluluklar yüklemektedir.

İş bu saik ve hukuki nedenlerle iş sağlığı ve güvenliği açısından risk ve tehlikeler barındıran turnikelerin ivedilikle kaldırılması ve tahliyeler için varsa diğer risk ve tehditlerin belirlenerek önlemler alınması hususlarındaki talebimizi bildirir, oluşacak herhangi bir mağduriyette sorumlular için mesuliyetlerin ortaya çıkacağını hatırlatırız.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.