YENİDEN ATANMA KRİTERLERİNE DAİR DEÜ SENATO ÜYELERİNE ÇAĞRI

DEÜ SENATO ÜYELERİNE ÇAĞRIMIZDIR: DR. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ SENATODA GÜNDEM YAPILMALI VE MAHKEME KARARLARINA UYGUN HALE GETİRİLMELİDİR

Dr. Öğretim Üyelerinin yeniden atanmalarına ilişkin DEÜ Senatosunun kabul ettiği ve “iş akdinin feshi” yaptırımını içeren kriterler gerekçe gösterilerek yeniden ataması gerçekleştirilmeyen akademisyenlerin tamamı, yürütmeyi durdurma kararları ile üniversiteye geri dönmüş ve işe iade davalarını kazanmışlardır. Rektörlüğün Bölge İdare Mahkemesindeki itirazları ise reddedilmiştir. İşe dönüşler gerçekleşmiş olmasına rağmen “iş akdinin feshi” yaptırımını içeren kriter dayatması, üniversitedeki iş barışını ciddi bir şekilde zedelemektedir. Kriterlerin uygulanmaya başlanmasından itibaren, ücretsiz izne çıkan, üniversitedeki görevlerinden istifa eden akademisyen sayısı hiç de az değildir.

Sendika olarak Senato Üyelerine yönelik çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz:

Akademisyenlerin çalışma barışını bozan ve kamu yararı amacına hizmet etmeyen ve hukuka aykırı olduğu mahkeme kararlarıyla sabit olan orantısız yeniden atanma kriterlerinde yer alan “iş akdinin feshi” yaptırımı iptal edilmelidir.

Mahkeme kararlarının gerekçeleri, Senato için revizyonu bir seçenek olmanın ötesinde kanaatimizce gerekli kılmaktadır.

“Koltukların emanet olduğunu” hatırlatarak senato üyelerini inisiyatif almaya ve mevcut yeniden atanma kriterlerini, hukuk devletinin bir yansıması olarak mahkeme kararlarının sonuç ve gerekçeleri dikkate alınarak uygun şekilde değiştirmeye davet ediyoruz.

Unutulmasın ki, makamlar gelip geçici olup esas olan tüm bileşenleriyle beraber Dokuz Eylül Üniversitesidir.