DEÜ Dr. Öğretim üyesi yeniden atama kriterleri toplantı çağrısı

DEÜ’nün değerli akademisyenleri,

Sizleri, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek olan doktor öğretim üyeliğine yeniden atama kriterlerini ve gelişmeleri görüşmek üzere 11.11.2021 Perşembe günü Saat 19.00 da gerçekleştireceğimiz çevrimiçi (online) toplantıya davet ediyoruz. Toplantıya katılım için

https://forms.gle/zbKkBKrNbiBoWS6PA adresindeki formu doldurmanız gerekmektedir. Çevrimiçi toplantı linki, formda belirttiğiniz e-posta adresinize toplantı gününde gönderilecektir.

Toplantı çağrımızın ayrıntılarına
https://egitimsenizmir3.org/deu-dr-ogretim-uyeleri-toplaniyor-yeniden-atama-kriterleri/
adresinden erişebilirsiniz.

Toplantıda görüşmek dileğimizle…