DEÜ Öğretim Görevlilerine Kartlı Yoklama Baskısı Devam Ediyor

DEÜ’de Öğretim görevlilerinin mesai kontrolü yeniden gündemde. Bu konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde yine farklı birimler farklı uygulamalara gitti. Kimi birimlerde “zamanında kart basmayan” arkadaşlarımıza yazılı uyarı verilirken kimi birimlerde yönetim e posta gönderdi, kimi birimlerde de öğretim görevlisi arkadaşlarımız sözlü uyarılara maruz bırakıldı. Sorun gündeme geldiğinden beri savunduğumuz şeyler değişmedi:

  • Kart basmak yoluyla mesai kontrolü baskısına maruz bırakılan öğretim görevlisi arkadaşlarımızın hepsi “öğretim elemanı” kadrosundadır. Arkadaşlarımızın bir kısmına “akademik” herhangi bir iş verilmemişken, bir kısmı
    “akademik” işlerle meşguldür. Akademik işlerle ilişkisi bu arkadaşlarımızın kadrolarının “öğretim elemanı” olduğu gerçeğini değiştirmez.
  • Gerek işe alım süreçleri, gerek kurum sicil numaraları, gerekse yaptıkları iş itibarı ile diğer akademisyenlerden farklı olmayan bu arkadaşlarımız, tüm akademisyenlerin tabi olduğu mesai uygulamasına tabi tutulmalıdır. Bu konuda Danıştay 8. Dairesinin 2014/10203 Esas, 2015/5308 sayılı “akademisyenlere diğer kamu görevlileri gibi mesai uygulaması yapılamaz” kararını yeniden anımsatmak isteriz.
  • Arkadaşlarımıza dayatılan “kart basma ” uygulaması hukuksuzdur, bu yüzden ortada Rektörlük tarafından yazılı olarak verilmiş açık bir talimat yoktur. Dekanlık ya da müdürlükler yazılı olmayan bu hukuksuz dayatmaya devam etmektedir.
  • Aralık 2019 itibarı ile arkadaşlarımıza dayatılan “kart basma ” uygulaması mobbing sürecinin parçası haline gelmiştir. Süreç takibimizdedir.

DEÜ üst yönetimi ile dekanlık/yüksek okul/enstitü yönetimleri bu hukuksuz ve iş barışını bozan uygulamaya bir an önce son vermelidir.

Konu ilk gündeme geldiğinde DEÜ Rektörlüğe verdiğimiz dilekçemize buradan ulaşabilirsiniz.