Üniversitelerde ek ders ücretleri ödenmelidir

COVID-19 salgınının Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla 22 Mart’ta 2020/4 Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Türkiye’deki tüm kamu emekçileri için uzaktan ve dönüşümlü çalışma uygulaması başlatılmıştır. Üniversiteler de söz konusu genelgeye istinaden 23 Mart tarihinde uzaktan-dönüşümlü çalışmaya ilişkin usul ve esasları belirleyerek tüm kamu kurumlarında olduğu gibi dönüşümlü ve uzaktan çalışma uygulamasına başlamıştır.


Diğer yandan, söz konusu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanların istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları ve mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı kalacağı ifade edilmiştir. Nitekim Pamukkale, Adnan Menderes ve Düzce üniversitelerinde senato kararı ile ek ders ücretlerinin ödenmesi gerçekleşmiştir.


Benzer şekilde, 3 Nisan 2020 tarih ve 2347 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara “Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır” geçici maddesi eklenerek öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenmiştir.


Fakat tüm bu karar ve uygulamalara rağmen, çoğu üniversite ders yükünü tamamlayp ek ders yapan öğretim elemanlarının ek ders ücretlerini ödemekten imtina etmektedir. Üstelik salgın döneminde üniversitenin kendi sistemi üzerinden online yapılan derslerin kanıtlanabilirliği mümkün olmasına rağmen ek ders ücretlerinin neden ödenmediği konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır.


Yukarıda saydığımız nedenlerle, üniversiteler bünyesindeki öğretim elemanlarına, herhangi bir mali hak kaybına yol açmaya mahal vermeksizin ek ders ödemelerinin yapılmasını talep etmekteyiz.

Talebimizi resmi kanallardan İzmir’deki üniversite yönetimlerine de iletmiş bulunmaktayız. Talebimizin takipisi olacağız.