DEÜ’de taşeron güvenlikçilere keyfi uygulama

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde güvenlik hizmeti ihalesini alan firma, taşeron çalışan güvenlik elemanlarına İş Kanunu’na açıkça aykırı bazı belgeler imzalatmaya çalışmaktadır. Bu belgelerin imzalatılması çalışanlar açısından çok ciddi sorunlara yol açacaktır.

Taşeron çalışanı güvenlik görevlilerinin şubemiz taşeron komisyonunca hazırlanan aşağıdaki dilekçeyi imzalayarak DEÜ Rektörlüğüne sunması ilgili talebin üst iş verene iletilmesini sağlayacaktır. Şubemiz taşeron komisyonu taleplerin takipçisi olacaktır.

DEÜ taşeron güvenlik dilekçe