Doktor araştırma görevlilerinin ders vermelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır!

DEÜ de doktor araştırma görevlilerinin ders verme talepleri çoğu zaman geri çevriliyor. Konu ile ilgili talebimizi DEÜ Rektörlüğüne aşağıdaki yazımız ile 31.01.20223 tarihinde ilettik. Sürecin takipçisiyiz.

Doktor unvanını almış araştırma görevlilerinin ders verme taleplerine ilişkin birimlerde farklı uygulamalar yaşandığı hususunda şikayetler almaktayız. Bazı birimler haklı ve makul talepleri dikkate alarak doktor unvanlı araştırma görevlilerine ders verme imkânı sağlar iken bazı birimlerde taleplerin reddedildiği ya da talepler konusunda keyfi şekilde seçici davranıldığı görülmektedir. Daha da vahimi, bazı birimlerin yetki unsurunu aşarak dilekçeleri Üniversite Yönetim Kurulu’na yollamaksızın taleplerin önünü kestikleri bilgisi paylaşılmıştır. Son olarak başka üniversitelerde ders verme taleplerinin de reddedildiği anlaşılmaktadır.

Ders vermek, kuruma ve akademiye katkı sağlamanın yanında, Anayasa’da ve ilgili yasalarda güvence altına alınmış olan eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ile kamu personel rejimine hâkim ehliyet-liyakat ve sınıflandırma ilkeleri açısından kritik önemdedir. Ders vermenin, atama ve yükselmeler için bir puan karşılığı olup doçentlik başvuruları için asgari koşullardan birisidir. Bu nedenledir ki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, yeni bir karar alarak doktor unvanlı araştırma görevlilerinin lisansüstü ders vermelerinin de önünü açmıştır. Nihayetinde taleplerin karşılanmaması, ek ders ücretleri üzerinden kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına zarar vermektedir.

Tüm bu saik ve res’en göz önüne alınacak nedenlerle tüm birimlerde doktor unvanı almış araştırma görevlilerinin haklı ve makul olan ders verme taleplerinin karşılanması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.