Güzel Sanatlar Fakültesi Bileşenlerinin Yanındayız

DEÜ GSF’nin taşınmasına yönelik bölge idare mahkemesine yürütmeyi durdurma icin dilekçelerini verirlerken, GSF akademisyen ve öğrencilerinin yanındaydık. Sonrasında yapılan basın açıklamasında şube başkanımız da sendikamızın destek mesajını paylaştı:

“Biz buradan DEÜ Rektörlüğü’ne çağrı yapıyoruz. Hocalarımızı bir an önce idari görevlerine iade edin. Bu süreci adaletli bir şekilde yönetin. Eğitim Sen ve KESK olarak hocalarımızın ve öğrenci arkadaşlarımızın sonuna kadar yanında olacağız”