Ege Üniversitesi Görevde Yükselme Sınavları Sonuçlarına Dair

21 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile atamaların yazılı sınav ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre yapılması düzenlenmişti.

Genel olarak tüm kamuda, özellikle üniversitelerde benimsenen sözlü sınavların sonucu, sınava giren adayların yeterlilikleri ya da niteliklerinden çok, sınavı yapanların siyasal ideolojik tutumları ve buna bağlı olarak oluşan öznel yargıları ile belirlenmektedir. İçerik bakımından yargısal denetimi ortadan kaldıran mülakat uygulamasının özellikle Türkiye gibi ülkeler açısından doğrudan torpil ve siyasal kayırmacılığa en elverişli sınav biçimi olduğu açıktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesine yaptırılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Yazılı sınav sonrasında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarında birçok üniversite kadro sayısına göre en yüksek puanı alan adayları sözlü sınavda başarılı buldu. Fakat Ege Üniversitesi 2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Şef Kadrosu Sözlü Sınav ve Değerlendirme sonuçlarında yazılı sınavda başarılı olan birçok adayın başarısız sayılıp, yazılı sınavda son sıralardaki kişilerin yüksek sözlü sınav puanı verilerek başarılı sayıldıkları görülmüştür.

Mevcut yönetmelik liyakatin temel alındığı, bilimsel ve objektif ölçütlere dayanan bir değerlendirme biçimi belirleyene kadar üniversiteler yazılı sınav puanını esas alarak değerlendirme yapmalıdır. Acilen ‘torpil’ kelimesi ile eş anlamlı hale gelen ve yüksek yargı tarafından ‘objektif olmama’, ‘taraflılık’ gibi gerekçelerle defalarca iptal edilen ‘sözlü sınav’ uygulamasının bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Bu konuda başta Ege Üniversitesi olmak üzere bütün üniversitelerde atamaların şeffaflıkla, liyakate dayalı bir şekilde yapılmasının takipçisi olacağız.

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube