Haydi 1 Mayıs’a Haydi Gündoğdu’ya

İş Güvencemiz, Emeğimiz, Haklarımız ve Demokratik Türkiye için Haydi 1 Mayıs’a Haydi Gündoğdu’ya

1 Mayıs Programımız:

09.30’dan itibaren Şubemizde kahvaltı
11.30 Konak Pier önünde toplanma
13.00 Miting ve Konser

1 Mayıs’ta Buluşuyoruz! Birlikte Güçlüyüz!

Birlikte Güçlüyüz!

Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, emeğiyle bu ülkeyi var edenler 1 Mayıs’ta buluşuyor.

Çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, yaşamı savunanlar buluşuyor.

Bize dayatılan bu vahşi sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, şekerini, deresini, ormanını, tarlasını, ülkesini ve geleceğini savunanlar buluşuyor.

Açlık/yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum edilenler, “geçinemiyoruz” diyenler, işsizler buluşuyor.

Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, laiklik, adalet mücadeleleri buluşuyor.

Yaşamını, doğasını, aklını ve memleketi,

sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına karşı savunanlar buluşuyor.

Şiddete, ayrımcılığa, tacize, tecavüze, yok sayılmaya karşı “emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir” diyen kadınlar buluşuyor!

“Bu daha başlangıç” diyenler, “hayır” diyenler, “adalet” diyenler buluşuyor.

Savaşa karşı eşit, özgür ve bir arada

kardeşçe yaşamı savunanlar buluşuyor.

Bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu,

ülkenin yok sayılmak istenen gerçek sahipleri buluşuyor.

Bu ülke için çalışan ama en temel hakları yok sayılan milyonlar, yurttaş oldukları- nı hatırlatmak için, “Cumhur”un kim olduğunu göstermek için, birlik-mücadele ve dayanışma için buluşuyor.

Kadın erkek, genç yaşlı çocuk bu büyük buluşmaya hazırlanıyor.

Milyonlar OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına teslim olmuyor.

Milyonlar bir arada kazanacağımız rengarenk, güneşli güzel günlerin, emek ile kuracağımız geleceğin resmini çizmek için buluşuyor.

Milyonlar 1 Mayıs meydanlarında buluşuyor.

Birlikte güçlüyüz! Birlikte başaracağız!