idari personelin saatlik izin talepleri hakkında

Uygulanmakta olan “saatlik izin” taleplerinin geçtiğimiz günlerden itibaren yönetimlerce geri çevrilmeye başlanmasına dair DEÜ Rektörlüğüne yazdığımız 05.04,2023 tarihli dilekçemiz ile talebimizi ilettik. Sürecin takipçisiyiz…

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İZMİR

İlgi: Personel Daire Başkanlığının 03.02.2023 tarih ve 508976 sayılı yazısı

Konu: Saatlik izin talepleri hk.

İlgide yer alan yazının tüm birimlere yollanmasından sonra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabii personelin mücbir sebeplere dayalı saatlik izin taleplerinin karşılanmadığı bilgileri paylaşılmaktadır. Kimin, neden ve nasıl uygulamaya geçirdiği anlaşılmayan bu karar, hayatın ve işlerin olağan akışına aykırıdır. Emekçilerin, kendileri ve aile bireyleri için ya da kamudaki zaruri iş ve süreçlerini takip etmek amacıyla kısa süreliğine talep ettikleri izinlerin verilmemesi, çalışma barışını bozacak ve ast-üst çatışmasına kapı aralayacaktır. Bu hakkı kötüye kullanan ve istismar edenler var ise tespit edilip gereği yapılması mümkün iken, “yaşın yanında kuru da yansın” mantığını anlamak ve kabul etmek mümkün değildir.

Saatlik izin konusunda bir düzenleme olmadığından bahisle böyle bir talebin oluşamayacağı ve karşılanamayacağı şeklindeki yorum, zorlayıcı olup yasakçı bir pozisyonun yansımasıdır. Her koşulda “sınırsız” takdir yetkisi olduğunu sanan ve tüm iş ve eylemlerinin gerekçesi olarak kullanan İdare’nin, saatlik izin talepleri konusundaki bu sığ yorumunu, “hukuk” ve “iyi yönetim ilkeleri” üzerinden açıklamak mümkün değildir.

“Yaratıcı” Personel Daire Başkanlığının yakın zamanda tuvalet ihtiyacı, kahve almak ya da sigara içmek için de yeni ve dahiyane kararlara imza atması kimseyi şaşırtmayacaktır: Mevzuat, kahve almayı yahut tuvalete gitmeyi de hüküm altına almamış, o halde onlar da yasak!

İş bu yazı ile fıkralara konu kararın yeniden değerlendirilerek teamüller, kurum geleneği ve res’en göz önüne alınacak nedenlerle iptal edilmesini talep ediyoruz.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.