Ege Üniversitesi üye toplantısı (20 Mart 2014)

Değerli Eğitim ve bilim emekçileri,

Eğitim-Sen izmir 3 no’lu şube (üniversiteler şubesi) olarak yeni yürütmemizi oluşturduk. Önümüzdeki dönem yükseköğretim emekçilerinin mücadelesini daha da yükseltmek amacındayız. Yükseköğretim sistemindeki dönüşüm ve üniversitelerde artan baskı ortamı ve yaygınlaştırılmaya çalışılan güvencesiz çalıştırma biçimlerinin kendisini daha da yoğun hissettirdiği bu dönemde örgütlü bir mücadele bizler için kaçınılmazdır.

Sendika olarak bir yandan genel merkez düzeyinde çalışan yükseköğretim bürosu (YÖB – http://www.egitimsen.org.tr/genel/yuksekogretim.php?&sube=&g=4) ile Türkiye’nin yükseköğretim sistemindeki sorunlarına çözümler üretip bu alanda emekten yana politikaların üretilmesine çalışırken, diğer yandan da yerellerde yaşadığımız sorunlara birlikte çözüm üretebilmek için çalışmaktayız. Bizlere dayatılan esnek ve görev tanımı belirsiz çalıştırma biçimleri bir yandan, düşüncelerimizi açıklama ve özgür bilim üretme önünde disiplin mekanizmaları ile örülen duvarlar diğer yandan, her gün üniversitedeki varlığımız daha da sıkıntılı hale gelmektedir. Bizler bu anlamda çeşitli biçimlerde mobbinge maruz bırakılmakta, yeterli olmayan ücretlerimizle ve sosyal haklarımızla yaşamak zorunda bırakılmaktayız. Üniversite ve diğer yükseköğretim kurumlarında YÖK eliyle örülmüş hiyerarşik ilişkiler, bizleri birbirimize yabancılaştırmakta ve yalnızlaştırmakta, yaşadığımız sorunlara çözüm üretemez duruma getirmektedir. Sonuç ortadadır: öğrencisine yabancı akademisyen, akademisyene yabancı memur, memura yabancı taşeron, taşerona yabancı öğrenci…Yönetimlerin bizlere sormadan hakkımızda aldığı kararlar, alınan kararlara itiraz eden bizlerin sürgünlere ve disiplin mekanizmaları ile çeşitli cezalara çarptırılması…

Bu sorunlara çözüm üretebilecek güç ancak Eğitim-Sen’dir. Sizleri İzmir 3 no’lu şubenin çalışmalarına katılmaya, sorunlarımızı birlikte tespit edip birlikte çözüm üretmeye çağırıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz! Bu gündemlerle Ege Üniversitesinde yapacağımız toplantıya katılımınızı bekliyoruz.

20 Mart Perşembe saat: 17.30

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi E-Cafe