Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Dair Ciddi ve İkna Edici Açıklama Bekliyoruz!

2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlıkları gerçekleştirilen sınavın soru ve yanıtlarının yayınlanmasıyla birlikte oldukça ciddi itirazlar yükseldi.

Sınava dair getirilen itirazlara yakından bakıldığında ve soru kitapçıkları incelendiğinde;

  • “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”nden sınav kapsamı dışında olmasına rağmen soruların sorulduğu,
  • “ÖSYM’nin idari teşkilatının başında başkan yerine genel sekreter” yanıtının doğru kabul edildiği gibi çok sayıda hatalı soruların ve yanıtların yer aldığı,

gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Ancak, gelen itirazlara karşı YÖK’ten ve Anadolu Üniversitesi’nden ciddi ve ikna edici hiçbir açıklama gelmemiştir.

Yükseköğretim alanındaki idari personelin statüsünü ve dolayısıyla da özlük haklarını, maaşlarını, emeklilik koşullarını belirleyecek böylesi önemli bir sınava dair getirilen itirazların doğruluğu ise skandal niteliği taşıyacaktır. Şöyle ki;

  • Üniversiteler, hülle yoluyla yapılan atamaların, kadrolaşmanın en yoğun yaşandığı kurumlar olmuştur. Mevzuattaki boşluklar nedeniyle liyakat ilkesinin yerini hülle yoluyla atamalar almıştır. Bununla birlikte çok sayıda idari personel, hak ettiği görevde yükselme uygulamasından mahrum bırakılmıştır. Kaldı ki yazılı sınav sonrasında getirilen mülakat uygulaması da bu haksızlığı sürdürecek temel araç haline getirilmiştir. Ancak yine de çok sayıda aday, bu sınava hazırlanabilmek için emek vermiş, zaman harcamış ve umut taşımıştır.
  • Buna rağmen, mevzuat bilgisinin sınandığı bir sınavın dahi hakkıyla yapılamaması öncelikle sınava girenlere karşı ciddiyetsiz, beceri yoksunu bir tabloyu karşımıza çıkarmaktadır.
  • Üstelik sınavların gelir kapısına dönüştürüldüğü bir dönemde, görevlerinde yükselme hakkını kullanmak isteyen kamu emekçilerinden 100’er TL sınav giriş ücreti alınmış, bir hakkın kullanımı dahi “paraya” dönüştürülmüştür. Üstelik sınava dair yapılacak itirazlar için de 10 TL itiraz bedeli istenmektedir. Buna rağmen, sınavda önceden belirlenmiş konu başlıkları dışındaki bir alandan soru sorulabilmiştir.

Eğitim Sen olarak, üyemiz olsun olmasın, tüm adaylara çağrımız 25-29 Mart tarihleri arasında sınava dair itirazlarını yapmasıdır. Sadece yazılı sınav sürecini değil, aynı zamanda mülakat aşamasını da yakından takip edeceğimiz, kimsenin emeğini skandal, keyfi ve hukuksuz uygulamalara kurban etmemek için elimizden geleni yapacağımız bilinmelidir.

Eğitim Sen Merkez