Dr. Öğr. Üyesi Yeniden Atama Kriteri Yürürlüğü Ertelendi. İptal Edilmelidir.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyeliğine yeniden atanmaya ilişkin kriter düzenlemesi için Rektörlüğün çalışma başlattığını Ocak 2020’de duyurmuş ve sürece ilişkin çekincelerimizi paylaşmıştık:

DEÜ’de Doktor Öğretim Üyelerine Yeniden Atama Kriteri Çalışması Hakkında

İtiraz Ettik

Temmuz 2020’de uygulama esaslarının Senato’da kabul edilip YÖK tarafından onaylandığını öğrendiğimizde ise düzenlemenin geri çekilerek iptal edilmesini talep etmiştik:

DEÜ Dr. öğretim üyesi yeniden atama kriterlerine dair

Dava Açtık

Nihayetinde, Eylül 2020’de şekil, esas, idare hukukunun temel ilkeleri ve akademik ilkeler açılarından itirazlarımızı öne sürerek İzmir İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtık:

DEÜ Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama Kriterine Dava Açtık

İzmir 5. İdare Mahkemesi 30 Ekim 2020 tarihli ara kararında YÖK’ten ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden işleme ait bilgi ve belgeleri talep etmiştir.

Senato Yürürlüğü Erteledi

Bu sırada Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nun Eylül toplantısında kriterlerin uygulanmasının bir yıl ertelendiğini öğrendik.

Ertelemek Çözüm Değildir, İptalini Talep Ediyoruz!

Senatonun usule ilişkin itirazları dikkate alarak uygulama tarihini ertelemesi önemli bir adimdir. Bununla beraber Esasa ilişkin itirazlarımız nedeniyle kararın iptalini talep ediyoruz.

Üniversite yönetimini bir kez daha, demokratik ve katılımcı yeni bir yaklaşıma davet ediyoruz.